Martin Lings

İman, insanı insan eder. Belki insanı sultan eder.

( 1909 - 2005 )

Sultan Veled

Allahü teâlânın velî kulları, vefât ettikleri hâlde, rûhları ile izin verilen her tarafı dolaşır, darda kalanlara, dost ve yakınlarına yardımda bulunur.

( 1226 - 1312 )

Abdülkadir Geylani

Şükrün esası, nimetin sahibini bilmek, bunu kalp ile itiraf etmek ve dille söylemektir.

( 1078 - 1166 )

Ali Ulvi Kurucu

Büyük ruhlu, güzel insanlar gönüllerde yaşar.

( 1920 - 2002 )

Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU

Çağımız insanının en çok muhtaç olduğu şey “samimiyet”tir.

( 1936 - ...... )

Ekmeleddin İhsanoğlu

Bilim tarihinin en prestijli ödülü olan Koyre Madalyası ilk kez bir Türk bilim adamının oldu.

( 1943 - ...... )

Haluk NURBAKİ

Manevi yaralarınızı sarmak istiyorsanız, eksiklerinizi gidermek istiyorsanız infakınızı arttırınız.

( 1924 - 1997 )

Hayrettin Karaman

İnsanı etkileyen kendisi, başka insanlar, melekler, cin şeytanları ve tabiat şartlarıdır. Bunlara karşı da iman, irade ve ibadet silahlarımız (korunma araçlarımız) vardır.

( 1934 - ...... )

İhsan Süreyya SIRMA

Hiçbir değere sahip olmayan birisinden, birilerinin değerlerine saygı göstermesi beklenemez!

( 1944 - ...... )

Mustafa Asım KÖKSAL

Hayatımın en mutlu devri, hiç şüphesiz Peygamberimiz'in hayatına ait kitabımı yazmakla geçirdiğim yıllar olmuştur.

( 1913 - 1998 )

Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş

Beşeri gelişmişlik; eğitim, sağlık, gazete ve dergi tirajları, suç oranı, kitap okuma oranı, tiyatroya ve sinemaya olan ilgiyle ölçülür. Zengin olmak yeterli değildir.

( 1933  - ...... )

Orhan Türkdoğan

Güçlü bir sosyal yapı ancak güçlü bir milli kültür ile mümkündür

( 1928 - ...... )

Seyyid Hüseyin NASR

Kimseye karşı değiliz, sadece kendimizin tarafındayız.

( 1933  - ...... )

Şevket Süreyya Aydemir

Eğitim eğer yetersiz ise, o rejimde demokrasi adına ya demagog, yada halktan kopmuş laf ebesi politikacılar konuşur

( 1897 - 1974 )

Zembilli Ali Efendi

Evinin penceresinden bir zenbil sarkıtır, sual soranlar, suallerini bir kâğıda yazıp zenbile koyardı. O da çekip suallerin cevabını yazar, zenbili tekrar sarkıtırdı

( 1445 - 1526 )

Mevlana Celalettin Rumi

Dünle beraber gitti cancağızım;Ne kadar söz varsa düne ait,şimdi yeni şeyler sölemek lazım.

( 1207 - 1273 )

Eflatun Cem Güney

Masallar insan ruhlarında yapılan gezilerdir.

( 0000 - 0000 )

Cahit Külebi

Aşk ta yeşeren otlara benzer,Günü saati bilinmez.Bakarım birgün hepsi solmuş,Dünya güzelim gider gitmez.

( 1917 - 1997 )

Malcolm X

Gelecek,bugünden onu için hazırlananlara aittir.

( 1925  - 1965 )

İbni Arabi

Her doğru sözü gelişi güzel söylemekle yükümlü değiliz.

( 0560 - 1239 )